online reputation

Upravljanje reputacijom na internetu

Pružamo uslugu kreiranja i upravljanja online reputacijom kako za kompanije tako i za pojedince. Ova usluga je izrazito dugoročnog karaktera i zahteva ozbiljan pristup i jasnu strategiju.

Sastoji se iz nekoliko segmenata:

  • Kreiranje i optimizacija online sadržaja
  • Komunikacija na društvenim mrežama
  • Krizni PR
  • Praćenje situacije (online media monitoring)

Ovakva strageija se radi namenski za svakog klijenta i u skladu sa specifičnošću same situacije. Metodologija koja se koristi ima za cilj da pruži maksimalne rezultate uz upotrebu svih dostupnih resursa.

USPEŠNO IZGRADITE SVOJU ONLINE REPUTACIJU!