Community management

Kako moja firma može da ima koristi od Facebook-a, Twitter-a ili LinkedIn-a?

Društveni mediji su danas neizostavni segment online nastupa. Međutim, za uspešno vođenje naloga na bilo kojoj od društvenih mreža neophodan je širok spektar znanja koji variraju od odnosa sa javnošću pa sve do viralnog marketinga. Ova usluga predstavlja sastavni deo naše internet marketing strategije.

social-media

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu kao i kreativnosti, našim klijentima pružamo kompletnu uslugu osmišljavanja, konsultacija ali i konkretnog vođenja naloga na društvenim medijima.

Svaki klijent ima svoje specifičnosti i zato se za svakoga kreira posebna, namenska strategija i predlaže optimalno rešenje u skladu sa tržišnom nišom i potrebama klijenta.

Ova usluga se sastoji od sledećih elemenata:

  • Analiza trenutnog stanja
  • Kreiranje strategije nastupa odnosno unapređenje postojeće
  • Praćenje aktivnosti
  • Kreiranje redovnih izveštaja
Iskoristite moć društvenih medija na pravi način!